Nasza misja

DEKLARACJA PROGRAMOWA
ZMW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
„MŁODZI DLA LUBUSKIEGO”

Związek Młodzieży Wiejskiej to wielopokoleniowa instytucja, z bogatymi tradycjami na terenie województwa lubuskiego, do których chcemy dziś nawiązywać. Powstaliśmy w 1928 roku a historia Związku to historia młodych dziewcząt i chłopców, wpisująca się w historię Polski. Wielokrotnie spychani ze sceny publicznej, wracaliśmy manifestując niczym nieskrępowany entuzjazm społecznego działania.

Dzisiaj w XXI w. Związek Młodzieży Wiejskiej to ruch społeczny, oparty na tradycyjnych wartościach ruchu ludowego czyli wzajemnej pomocy, solidarności i poszanowaniu indywidualności oraz sprawiedliwości społecznej - bez przywilejów jakie może dawać urodzenie, bogactwo czy władza. Te wartości stanowią o sile Wspólnoty Europejskiej a zarazem są wkładem wielu pokoleń rodzin w solidarną i otwartą Europę.

Jesteśmy przekonani, że aktywność naszego pokolenia nie może realizować się w sferze prywatności czy opozycji ale poprzez wolności obywatelskie a co za tym idzie odpowiedzialnym uczestnictwie w życiu publicznym.

Naiwne przeświadczenie o braku możliwości wpływu młodych ludzi na życie publiczne prowadzi w konsekwencji do utraty świadomego obywatelstwa i czyni wielu z nich "poddanymi" w demokratycznej Polsce.

Nasza młodzież wychowywana jest w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania prawa, szacunku dla pracy a także w poczuciu potrzeby uczestnictwa w życiu publicznym, poczuciu odpowiedzialności za losy polskiej wsi i naszej ojczyzny.

To właśnie liderzy Związku, świadomi obywatele Zjednoczonej Europy, demokrację przyszłości powinni budować tu i teraz!

Gospodarka wolnorynkowa ignoruje słabszych i nie dostrzega problemów społecznych, których rozwiązanie nie stanowi zysku. Dlatego Polsce i Europie potrzebna jest energia młodego pokolenia polskiej wsi, manifestująca się poprzez odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Polska i Europa potrzebuje młodych ludzi potrafiących się organizować celem realizacji swoich interesów, potrzeb i wartości a co za tym idzie wpływać na decyzje publiczne, działając dla dobra wspólnego.

W nadchodzących latach najważniejsze obszary aktywności Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego to ekonomia społeczna, edukacja, przedsiębiorczość, rolnictwo i samorząd.

W tych obszarach chcemy budować konkretne programy i realizować projekty z udziałem młodych ludzi, tak aby mogli podnosić swoje kwalifikacje, realizować swoje pasje oraz zdobywać doświadczenie na wspólnym europejskim rynku pracy.

Przed nami, młodym pokoleniem polskiej wsi, stoi wiele wyzwań. Ale świadomi wartości z których wyrośliśmy, własnej tożsamości i kultury - budujemy wieś otwartą na nowoczesność, wieś na której chcemy pracować, realizując marzenia o lepszej przyszłości i lepszej Polsce.

Szukaj

Oglądaj nas na YouTube

Znajdź nas na Facebooku

Oglądaj na urządzeniu mobilnym

Obecnie na stronie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Czy wiesz, że ...