Historia ZMW

Związek Młodzieży Wiejskiej to powstała w 1928r. organizacja, której założycielem był Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Skupiała młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Związek prowadził działalność przede wszystkim kulturalno-oświatową oraz wychowawczą.

To także wielopokoleniowa instytucja, to historia młodych dziewcząt i chłopców, wpisująca się w historię Polski. Wielokrotnie spychani z polskiej wsi i życia publicznego, wracali, manifestując niczym nieskrępowany entuzjazm społecznego działania po raz kolejny na fali wolnościowych przemian roku 1980. Działania podejmowane na przestrzeni lat wpływały na rozwój życia społecznego i kulturalnego, opartego z jednej strony na młodzieńczym zapale i optymizmie, a z drugiej strony zorientowanego na dziedzictwo i doświadczenia poprzednich pokoleń.

 

Obecnie Związek Młodzieży Wiejskiej to ruch społeczny, liczący ponad 10 tysięcy członków, oparty na tradycyjnych wartościach. Prezesem jest Dariusz Suszyński, który uważa , że „Jednym z głównych celów statutowych organizacji jest kształcenie młodzieży wiejskiej, tak by stawała się konkurencyjna na rynku pracy”

Młodzież w Związku wychowywana jest w duchu wartości chrześcijańskich, w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowania prawa a ponad to realizuje cele Związku, min.:

 • umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej jej suwerenności i praworządności,
 • współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego,
 • realizacja interesów młodzieży wiejskiej
 • rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa
 • pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowo-technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu
 • propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych
 • działalność dobroczynną i charytatywno-opiekuńczą
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi
 • budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej

W nadchodzących latach najważniejsze obszary aktywności Związku to edukacja, przedsiębiorczość, rolnictwo i samorząd. W tych obszarach chcemy budować konkretne programy i realizować projekty z udziałem młodych ludzi, tak aby mogli podnosić swoje kwalifikacje, realizować swoje pasje oraz zdobywać doświadczenie na wspólnym europejskim rynku pracy.

Przed nami, młodym pokoleniem polskiej wsi, stoi wiele wyzwań. Ale świadomi wartości z których wyrośliśmy, własnej tożsamości i kultury - budujemy wieś otwartą na nowoczesność, wieś na której chcemy pracować, realizując marzenia o lepszej przyszłości i lepszej Polsce.

Szukaj

Oglądaj nas na YouTube

Znajdź nas na Facebooku

Oglądaj na urządzeniu mobilnym

Obecnie na stronie

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Czy wiesz, że ...