Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2014

Związek Młodzieży Wiejskiej po raz kolejny rozpoczyna działania związane z organizacją Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (OMPR). 

Wzorem lat poprzednich Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, z Finałem Krajowym w dniach 6-7 marca 2014 r., podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający gospodarstwo rolne lub współgospodarujący w takim gospodarstwie.

Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 - 40 lat.

Pierwszy etap Olimpiady, tzw. Eliminacje szkolne, przeprowadzone zostaną w szkołach rolniczych, które poprzez przesłanie do siedziby Związku Formularza Zgłoszeniowego, wyrażą chęć uczestnictwa w Olimpiadzie. W Eliminacjach szkolnych może wziąć udział nieograniczona ilość szkół i osób, jednak ze względu na limit miejsc podczas Finału Wojewódzkiego (FW), liczba osób zakwalifikowanych do FW ustalona zostanie przez organizatorów Finałów Wojewódzkich - Zarząd Wojewódzki ZMW. Z uwagi na fakt, iż Regulamin OMPR daje możliwość udziału w Olimpiadzie Uczestnikom do 40 roku życia, osoby posiadające wykształcenie rolnicze na poziomie co najmniej średnim, nie biorą udziału w Eliminacjach szkolnych – na podstawie przesłanej do ZK ZMW kserokopii dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie, automatycznie przechodzą do Finału Wojewódzkiego.

Pobierz formularz dla szkół

Pobierz formularz dla osób indywidualnych

Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do udziału w projekcie "Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

W ramach projektu oferujemy :

  • bezpłatne szkolenia i usługi doradcze
  • wsparcie finansowe : środki finansowe na założenie i/lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej w wysokości 20 000 zł.
  • wsparcie pomostowe : środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni w wysokości 1 317 zł brutto / osobę przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni

Sprawdź sam.

Subregion gorzowski http://lies.skwierzyna.zmw.pl/

Subregion zielonogórski http://lies.zielonagora.zmw.pl/

 

Zapraszamy do naszych biur, gdzie specjaliści od ekonomii społecznej udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

 

Biuro w Skwierzynie:

ul. Marszałka Piłsudskiego 16.

 

Biuro w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 27

Szukaj

Oglądaj nas na YouTube

Znajdź nas na Facebooku

Oglądaj na urządzeniu mobilnym

Obecnie na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Czy wiesz, że ...