Władze wojewódzkie

Władze wojewódzkie wybrane dnia 14.11.2015 roku na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej.

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Piotr Dembiński- Prezes
 2. Tomasz Klemt- Wiceprezes
 3. Hubert Kapica- Wiceprezes
 4. Maciej Gawron- Sekretarz
 5. Rafał Nieżurbida- Skarbnik
 6. Marta Dembińska
 7. Małgorzata Smyk
 8. Ewelin Wit Apanowicz
 9. Bartłomiej Łukasik
 10. Tomasz Demiński
 11. Mateusz Jaworski
 12. Tomasz Łagutko
 13. Bartosz Urbaniak
 14. Mikołaj Binczarowski
 15. Dawid Żygadło

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

 1. Karolina Bojko
 2. Mateusz Haleczko
 3. Wioleta Dembińska

 

Członkowie Rady Krajowej:

 1. Piotr Dembiński
 2. Tomasz Klemt
 3. Hubert Kapica
 4. Mateusz Jaworski
 5. Marta Dembińska

 

W województwie lubuskim do organizacji przynależy 19 kół, około 100 osób.

Od 7. września 2013r. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego jest Piotr Dembiński.

W skład Zarządu wchodzą:

 Dembiński Piotr- Prezes
   Belka Michał- Wiceprezes
 Klemt Tomasz- Wiceprezes
Urbaniak Bartosz- Wiceprezes
 Nowak Piotr- Sekretarz
 Gawron Maciej- Skarbnik
   Nieżurbida Rafał- członek Prezydium
   Cichocki Mirosław
   Dawidowicz Agata
   Dawidowicz Katarzyna
   Dembiński Tomasz
   Karolak Paweł
   Łagutko Tomasz
   Nadborska Joanna
   Parfianowicz Łukasz
   Przykota Katarzyna
   Wit Ewelina

 

Hymn ZMW

„DO NIEBIESKICH POWAŁ”

Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi.

Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni....
Na sztandarze naszym skrzy się piękno, świata.
Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać.

Czytaj więcej: Hymn ZMW

Nasza misja

DEKLARACJA PROGRAMOWA
ZMW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
„MŁODZI DLA LUBUSKIEGO”

Związek Młodzieży Wiejskiej to wielopokoleniowa instytucja, z bogatymi tradycjami na terenie województwa lubuskiego, do których chcemy dziś nawiązywać. Powstaliśmy w 1928 roku a historia Związku to historia młodych dziewcząt i chłopców, wpisująca się w historię Polski. Wielokrotnie spychani ze sceny publicznej, wracaliśmy manifestując niczym nieskrępowany entuzjazm społecznego działania.

Dzisiaj w XXI w. Związek Młodzieży Wiejskiej to ruch społeczny, oparty na tradycyjnych wartościach ruchu ludowego czyli wzajemnej pomocy, solidarności i poszanowaniu indywidualności oraz sprawiedliwości społecznej - bez przywilejów jakie może dawać urodzenie, bogactwo czy władza. Te wartości stanowią o sile Wspólnoty Europejskiej a zarazem są wkładem wielu pokoleń rodzin w solidarną i otwartą Europę.

Jesteśmy przekonani, że aktywność naszego pokolenia nie może realizować się w sferze prywatności czy opozycji ale poprzez wolności obywatelskie a co za tym idzie odpowiedzialnym uczestnictwie w życiu publicznym.

Naiwne przeświadczenie o braku możliwości wpływu młodych ludzi na życie publiczne prowadzi w konsekwencji do utraty świadomego obywatelstwa i czyni wielu z nich "poddanymi" w demokratycznej Polsce.

Nasza młodzież wychowywana jest w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania prawa, szacunku dla pracy a także w poczuciu potrzeby uczestnictwa w życiu publicznym, poczuciu odpowiedzialności za losy polskiej wsi i naszej ojczyzny.

To właśnie liderzy Związku, świadomi obywatele Zjednoczonej Europy, demokrację przyszłości powinni budować tu i teraz!

Gospodarka wolnorynkowa ignoruje słabszych i nie dostrzega problemów społecznych, których rozwiązanie nie stanowi zysku. Dlatego Polsce i Europie potrzebna jest energia młodego pokolenia polskiej wsi, manifestująca się poprzez odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Polska i Europa potrzebuje młodych ludzi potrafiących się organizować celem realizacji swoich interesów, potrzeb i wartości a co za tym idzie wpływać na decyzje publiczne, działając dla dobra wspólnego.

W nadchodzących latach najważniejsze obszary aktywności Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego to ekonomia społeczna, edukacja, przedsiębiorczość, rolnictwo i samorząd.

W tych obszarach chcemy budować konkretne programy i realizować projekty z udziałem młodych ludzi, tak aby mogli podnosić swoje kwalifikacje, realizować swoje pasje oraz zdobywać doświadczenie na wspólnym europejskim rynku pracy.

Przed nami, młodym pokoleniem polskiej wsi, stoi wiele wyzwań. Ale świadomi wartości z których wyrośliśmy, własnej tożsamości i kultury - budujemy wieś otwartą na nowoczesność, wieś na której chcemy pracować, realizując marzenia o lepszej przyszłości i lepszej Polsce.

Historia ZMW

Związek Młodzieży Wiejskiej to powstała w 1928r. organizacja, której założycielem był Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Skupiała młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Związek prowadził działalność przede wszystkim kulturalno-oświatową oraz wychowawczą.

To także wielopokoleniowa instytucja, to historia młodych dziewcząt i chłopców, wpisująca się w historię Polski. Wielokrotnie spychani z polskiej wsi i życia publicznego, wracali, manifestując niczym nieskrępowany entuzjazm społecznego działania po raz kolejny na fali wolnościowych przemian roku 1980. Działania podejmowane na przestrzeni lat wpływały na rozwój życia społecznego i kulturalnego, opartego z jednej strony na młodzieńczym zapale i optymizmie, a z drugiej strony zorientowanego na dziedzictwo i doświadczenia poprzednich pokoleń.

Czytaj więcej: Historia ZMW

Szukaj

Oglądaj nas na YouTube

Znajdź nas na Facebooku

Oglądaj na urządzeniu mobilnym

Obecnie na stronie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Czy wiesz, że ...